COMPRAR EQUIPS DE QUALITAT BIOMASSA PER A LABORATORI


DIEMVIC ELECTRONICA és especialista en el sector de la mesura de la qualitat de la biomassa, i li oferim una sèrie d’equips per a la mesura en el seu laboratori.

A causa de factors impredictibles, com poden ser les condicions metereològiques, pot variar la qualitat de la biomassa per produir energia. Alguns paràmetres, varien poc, com el seu contingut de cendra i el seu valor calorífic, altres són més variables, com el pes i el contingut d’humitat. Existeixen en el mercat mesuradors indicats per calcular la humitat de la fusta i per determinar el grau d’humitat absoluta de la biomassa.

Amb l’ajuda d’aquests aparells detectors de la humitat de la fusta es pot mesurar amb gran precisió la humitat de fustes laminades, fusta forestal, llistons de diferents tipus de fusta, bigues de fusta, contra xapats, panells, marcs de finestres i un llarg etcètera. Es tracta d’aparells que determinen la humitat de la fusta que es consumirà o també serveixen per testar el grau d’humitat de les serradures en el procés de fabricació dels pèl·lets. Són uns instruments molt útils per comprar equip de qualitat estella i pèl·let, tant per als particulars que desitgen saber la humitat de la llenya que compraran, com per als professionals que necessiten conèixer el grau d’humitat dels productes que van a distribuir o fabricar. Així, hi ha: mesuradors d’humitat per a la fusta de combustió, que s’encarrega de mesurar el grau d’humitat de les estelles de pi. Si la llenya presenta més d’un vint per cent d’humitat absoluta, tindrà excés d’humitat i ha de ser assecada. Podem comprar mesurador de qualitat per a biomassa en adquirir la fusta, perquè determini el grau d’humitat, de manera senzilla i ràpida.

No es requereix una formació especial per dur a terme el mesurament, qualsevol amb coneixement de les instruccions, podrà utilitzar el mesurador d’humitat; els mesuradors d’humitat per serradures estan destinats a un ús professional, per exemple, en el control de sortida de serradores, instal·lacions de pellets o fabricants de serradures i indústries manufactureres de les serradures. Aquest mesurador detecta quina és la humitat absoluta de les serradures. D’aquesta manera, es pot conèixer la quantitat exacta d’humitat en el moment de rebre la mercaderia, amb el que s’evita haver de pagar més del compte. El seu maneig és senzill, les seves dimensions són petites i manejables, però la seva construcció ha de ser robusta.